Fysiolab Kinesitherapie, Revalidatie en Blessurepreventie Antwerpen kinesist

KINESITHERAPIE BIJ OEDEEM

Wat is oedeem? 

Oedeem is een opstapeling van lymfevocht dat kan resulteren in zwelling. Dit is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Oedeem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen.

Wat is het nut van kinesitherapie bij oedeem?

Vroegtijdige behandeling kan het progressieve verloop onder controle houden en zo de levenskwaliteit optimaliseren. 


OPBOUW VAN DE BEHANDELING

1. Intake & basismetingen

We beginnen met een uitgebreide anamnese waarin we uw persoonlijke situatie in kaart kunnen brengen. 

Door uw beginfase te objectiveren met verschillende evaluatie-tools kunnen we de effectiviteit van de behandeling evalueren en optimaliseren gedurende het hele traject. 

2. De intensieve fase

De intensieve fase duurt ongeveer 3 weken en heeft tot doel het oedeem zoveel mogelijk te verminderen. In deze fase worden de volgende behandelmodaliteiten toegepast:

  • voorlichting/adviezen (bijvoorbeeld inzake zelfmanagement, kleding, voeding en leefregels)
  • huidverzorging
  • eventueel manuele lymfedrainage
  • windeling (bandageren, zwachtelen)
  • oefentherapie, houdings- en bewegingsadviezen

3. De onderhoudsfase

De onderhoudsfase start onmiddellijk na de intensieve fase. Deze heeft tot doel de bekomen oedeemreductie zoveel mogelijk te controleren en een nieuwe toename te voorkomen. Afhankelijk van de eigenschappen van het oedeem, kan er ook meteen met deze fase gestart worden (zonder een voorgaande intensieve fase). In deze fase worden de volgende behandelmodaliteiten toegepast:

  • huidverzorging
  • het dragen van een therapeutische compressiekous
  • oefentherapie
  • eventueel: manuele lymfedrainage, pneumatische compressie, lymfetaping

4. Opvolging & evaluatie

Eens het oedeem goed onder controle is, kan de verdere behandeling afgebouwd worden gaande van een wekelijkse behandeling tot halfjaarlijkse opvolging en controle. Een accurate opvolging is noodzakelijk om de deze (in veel gevallen chronische) pathologie onder controle te houden.

Bij Fysiolab beschikken we over alle mogelijkheden voor het behandelen van elk soort oedeem. Windelmateriaal, tape-materiaal en een grote oefenzaal zijn voorhanden. Daarnaast werken we ook samen met bandagisten in de buurt en geven we graag advies omtrent het meest geschikte compressiemateriaal, steunkousen en hulpmiddelen.

Tenslotte wensen we nog te benadrukken dat we bij de compressietherapie ook een goede samenwerking met uw (eventuele) thuisverpleging hoog in het vaandel dragen. Een transparante communicatie met uw thuiszorg en huisarts zijn voor ons van primordiaal belang, en daarom doen wij ook al het mogelijke om dit te verwezenlijken.

Afspraak maken? 

Bel:03/808.05.08

Mail: info@fysiolab.be

Desguinlei 17/19
2018 Antwerpen
03 808 05 08
info@fysiolab.be

Hallo, kunnen wij u helpen?